:
Transakcje bezgotówkowe

Udostępniamy naszym klientom możliwość dokonywania transakcji za pośrednictwem przelewów bankowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.45. Mogą Państwo dokonywać transakcji po tych samych cenach, które prezentujemy na co dzień na naszej stronie a następnie poczekać ok. 60 minut na przelew. Tak jak operacje gotówkowe wszystko odbywa się bez ukrytych kosztów i prowizji.

  1. Klient dzwoni i umawia transakcję telefonicznie a następnie w ciągu 30 minut przelewa określoną kwotę pieniędzy na nasze konto.
  2. Po dokonaniu przelewu klient przesyła mailem nr rachunku zwrotnego z danymi zgodnymi z nadawcą przelewu, w mailu należy również zawrzeć rodzaj transakcji (skup, sprzedaż) umówiony kurs, ilość oraz rodzaj waluty.
  3. W przypadku transakcji przekraczających równowartoœć 15000 Euro klient zobowiązany jest wraz z numerem rachunku przesłać zdjęcie lub skan dowodu osobistego, natomiast w przypadku osób prawnych – skanu dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy oraz skanów dokumentów rejestracyjnych firmy/spółki.
  4. Transakcje dokonywane są tylko telefonicznie i po zatwierdzeniu ceny wraz z ilością przez obie strony transakcja jest zrealizowana i nie można jej już anulować.

Po dokonaniu transakcji przelew zwrotny realizujemy w czasie ok. 60 minut. Przelewy w ramach tego samego banku są darmowe i natychmiastowe.

Uwaga: Wszystkie konta są prowadzone poprzez bank PEKAO SA i tylko w ramach tego banku przelewy są darmowe i natychmiastowe. Przelewy walutowe do innych banków objęte są dodatkową prowizją uzależnioną od wielkoœci przelewu.


NUMERY NASZYCH RACHUNKÓW

PLN 88 1240 3653 1111 0010 3999 0896

EUR 87 1240 3653 1978 0010 5903 3672

USD 76 1240 3653 1787 0010 3999 0971

GBP 15 1240 3653 1789 0010 5903 3845

CHF 30 1240 3653 1797 0010 5903 3757

SEK 46 1240 1428 1798 0010 4815 8377

DKK 48 1240 1428 1792 0010 4815 8641

NOK 60 1240 1428 1796 0010 4815 7934

AUD 19 1240 1428 1781 0010 5902 8854

CAD 47 1240 1428 1788 0010 5948 3318

DANE FIRMY POTRZEBNE DO PRZELEWU

Kantor Wymiany Walut
Anetta Hutek
ul.Zwycięstwa 53
75-020 Koszalin
NIP 669 181 41 15